Nederlands  English


DocuDistri is:

- Sneller

- Makkelijker

- Veiliger

- Efficiënter

Nieuws
Gemeente Alphen aan den Rijn maakt kennis met DocuDistri®

"Met de Docudistri kunnen wij op een efficiente en veilige manier de reisdocumenten en rijbewijzen beheren. Het scheelt tijd om niet elk document apart op te moeten halen uit de opslag. De documenten komen rechtstreeks vanuit de Docudistri naar de balie en kan daar direct uitgegeven worden. Wij hebben op ieder moment een goed overzicht van ingevoerde en uitgegeven documenten, dit helpt ons bij de controles in het kader van de zelfevaluatie."

- Medewerker burgerzaken, Alphen aan den Rijn

Gemeente Hellevoetsluis maakt kennis met DocuDistri®

Gemeente Leiden maakt kennis met DocuDistri®

Gemeente Utrecht maakt kennis met DocuDistri®

Gemeente Veldhoven maakt kennis met DocuDistri®

Gemeente Eindhoven maakt kennis met DocuDistri®

Gemeente Best maakt kennis met DocuDistri®

Gemeente Aalten maakt kennis met DocuDistri®

Gemeente Weert maakt kennis met DocuDistri®

Gemeente Venlo maakt kennis met DocuDistri®

Gemeente Roermond maakt kennis met DocuDistri®

Gemeente Peel en Maas maakt kennis met DocuDistri®

Plaatsing van de 10e DocuDistri®

18 Oktober 2012

Afgelopen maanden zijn een aanzienlijk aantal DocuDistri's® geplaatst en in bedrijf genomen bij diverse gemeentes. Momenteel wordt alweer aan de 10e DocuDistri® gewerkt, welke geplaatst zal worden op Aruba.

Gemeente Doetinchem maakt kennis met DocuDistri®

28 juni 2011

Zes medewerkers van de gemeente Doetinchem zijn woensdag 22 juni op bezoek geweest bij de firma Newton om kennis te maken met de DocuDistri: het systeem voor snel en veilig opbergen en uitreiken van waardedocumenten. Deze applicatie wordt binnenkort geplaatst in het nieuwe gemeentehuis van Doetinchem.

In de montagehal van Newton staat een testopstelling van het systeem. De DocuDistri zoals nu geproduceerd, wijkt af van reguliere modellen. In de gemeente Doetinchem moet de gelegenheid geboden worden om op afstand te vullen. Het vullen van de documenten vindt plaats in een andere ruimte als waar de DocuDistri staat. Hiervoor is een doorvoersluis aan de voorzijde van het apparaat geplaatst.

Foutloos

DocuDistri

Er kan geen fout meer worden gemaakt met het vullen van het apparaat. Bijvoorbeeld als een ID-kaart moet worden ingevoerd en abusievelijk wordt een paspoort ingevoerd, dan weigert het apparaat dit document. Waarbij in de eerste versie van de DocuDistri de medewerker Burgerzaken het document in het apparaat moet plaatsen en daarna akkoord verklaren, beperkt deze handeling in de DocuDistri-2 zich tot het scannen en invoeren van het document. Het document plaatsen doet de robot zelf. Dit reduceert de foutkans en het plaatsingsproces verloopt sneller.

Sneller

Het proces van uitgifte van documenten binnen de applicatie Burgerzaken is verder verbeterd. Meldingen met betrekking tot de status van de DocuDistri worden in de regel onder de applicatie weergegeven.
Deze Docudistri werkt aanzienlijk bedrijfszekerder en sneller dan de vorige versie.
Een aantal redenen hiervoor zijn:

- Verdere perfectie van de applicatie op zich
- De robot in de kast ten opzichte van het uitwerpmechanisme en de lopende band in de oude situatie
- Het vullen van de cilinders is efficiënter en nauwkeuriger, de foutkans is tot een minimum gereduceerd
- De werking van de buizenpost is verder geoptimaliseerd door nieuwe aansturingprogrammatuur

De cilinders kunnen dus sneller door de buizenpost heen. Verder is het systeem een stuk compacter dan zijn voorganger.

Doorlopen

DocuDistri


Rapportages met betrekking tot doorlooptijd, verbruik en opslag van de documenten zijn aangepast en verder geoptimaliseerd. De vindplaats van een uit te reiken document is hierdoor bij eventuele storing geoptimaliseerd. Ook kan de DocuDistri documenten uitreiken zonder gebruik te maken van de buizenpost. Het document wordt door de robot uit de opslag genomen en in een uitreikbak gedeponeerd.

Het hele proces is samen met de medewerkers van de gemeente Doetinchem doorlopen. De medewerkers waren enthousiast en zeer tevreden over de manier van vullen, verwerken en uitgifte van documenten door de DocuDistri.

Vanaf 27 juni 2011 wordt het apparaat geïnstalleerd in het nieuwe gemeentehuis en gaat de testfase beginnen. Op 12 augustus wordt de testomgeving omgezet naar de productieomgeving zodat op maandagmorgen 15 augustus het eerste document formeel uitgegeven kan worden met behulp van de DocuDistri

Voor meer informatie:
Centric IT Solutions
Silvia Thape
Communicatie
Telefoon: (0182) 345 000

Achtergrondinfo
Vanuit de behoefte binnen gemeenten om snel, veilig én met minder kosten waardedocumenten op te bergen en uit te geven, is DocuDistri® ontwikkeld. DocuDistri® is ontstaan door de krachtenbundeling van drie bedrijven die elk hun eigen expertise hebben ingebracht.

- Centric IT Solutions (software), www.centric.eu/docudistri
- Lamson Installatie (buizenpostsysteem), www.lamson.nl
- Newton Automation (uitgiftesysteem), www.newton.nl

Persbericht: Gemeente Berkelland kiest voor DocuDistri

28 juni 2011

De gemeente Berkelland is begin 2010 gestart met de bouw/verbouw van het nieuwe gemeentehuis.
De afdeling Facilitaire zaken heeft tegelijkertijd samen met de aannemer gekozen voor een uitgiftesysteem voor reisdocumenten.

Centric heeft samen met Lamson op het laatste moment een presentatie kunnen geven. Op basis van de presentatie voor een breed publiek heeft Centric alsnog een offerte kunnen uitbrengen. Tot tevredenheid van de klant, want deze heeft uiteindelijk gekozen voor de geïntegreerde oplossing DocuDistri.

Afgelopen maand is de opdracht verstrekt en de eerste sessie heeft inmiddels plaats gevonden. De oplevering staat gepland voor 2012, dan staat de afronding van de verbouwing van het gemeentehuis eveneens gepland.

Voor meer informatie:
Centric IT Solutions
Silvia Thape
Communicatie
Telefoon: (0182) 345 000

Achtergrondinfo
Vanuit de behoefte binnen gemeenten om snel, veilig én met minder kosten waardedocumenten op te bergen en uit te geven, is DocuDistri® ontwikkeld. DocuDistri® is ontstaan door de krachtenbundeling van drie bedrijven die elk hun eigen expertise hebben ingebracht.

- Centric IT Solutions (software), www.centric.eu/docudistri
- Lamson Installatie (buizenpostsysteem), www.lamson.nl
- Newton Automation (uitgiftesysteem), www.newton.nl

Persbericht: Eerste paspoorten uitgegeven met de DocuDistri®

17 februari 2009

Klant Contact Centrum Gemeente Emmen neemt DocuDistri® officieel in gebruik

Het KCC van de gemeente Emmen heeft onlangs de DocuDistri® in gebruik genomen: een ultra modern beveiligingssysteem om officiële documenten, zoals paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen uit te geven en te beheren binnen een elektronisch archief.

Via een lange koker door muren en vloeren worden de documenten uit het beveiligde archief gedistribueerd aan de balies. Ook de burger is gebaat met deze nieuwe technologie: de documenten kunnen een stuk sneller worden afgegeven. Via een digitale scan krijgen de documenten in het elektronische archief een plek toegewezen, zodat men precies weet waar een document zich bevindt in de machine.

Wanneer een inwoner uit Emmen zijn of haar nieuwe paspoort of rijbewijs komt ophalen, scant de baliemedewerk(st)er het afhaalbewijs in en komt het paspoort of rijbewijs via de koker bij de balie. Het document in de koker doet er gemiddeld 35 seconden over om vanuit het archief naar de balie te komen. De medewerker hoeft nu niet meer van zijn of haar plaats om de documenten op te zoeken, en de burger hoeft minder lang te wachten op zijn documenten.

Het archief, voorzien van camera en andere strenge beveiligingsmaatregelen, zorgt ervoor dat de documenten uiterst veilig zijn opgeborgen. De DocuDistri® werkt geïntegreerd met diverse software programma's waardoor men precies weet welk document is binnengekomen en uitgegeven.

Met de DocuDistri® is de gemeente Emmen weer een stap verder op weg naar moderne digitale dienstverlening.
https://www.blikopnieuws.nl/bericht/92335